• Добре дошли в сайта на ВПГ-Сандански
    ВЕЧЕРНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ - ГР.САНДАНСКИ
    Добре дошли в сайта на ВПГ-Сандански
  • Вечерна профилирана гимназия
    Вечерна профилирана гимназия

Добре дошли в нашия сайт!

         Вечерна гимназия гр.Сандански е открита с отделни паралелки към Политехническа гимназия "Яне Сандански" гр.Сандански, а отделни паралелки от V до  VIII клас са били към Второ основно училище "Христо Смирненски" гр.Сандански.
От 1962/63 година съществува като самостоятелно училище с паралелки от V до XI клас и се помещава в сградата на Политехническа гимназия "Яне Сандански" гр.Сандански.
        Били са записани 230 ученика.
        За първи директор на училището е назначен Б.Зонев, редовен гимназиален учител по български език и литература.
Повече от учителите са били лектори от дневната гимназия.

1963/1964 уч. година

        През учебната 1963/1964 година е имало 9 паралелки V клас-1, VI клас -1 , VII клас -1, VIII клас -2,  IX клас -2,  X клас -1 и XI клас-1.

1964/1965 уч. година

        През тази учебна година паралелките са вече 10 - с една повече, като в X клас са вече 2.

1965/1966 уч. година

        През тази учебна година училището достига най-голям брой ученици и паралелки.

       

Колектив:

Борис Димитров Занев-директор,Панайот Граматиков, Спирия Спириев, Никола Бакалов,Никола Методиев.

 

 

 

 

 

 

Проекти

"Подкрепа за успех"-

"Подкрепа за успех"-

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Научи повече

Галерия